75 713 53 38

Polityka prywatności

Polityka prywatności - OSP Świerzawa

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Świerzawie, ul. Złotoryjska 23A, 59-540 Świerzawa.

 2. 2. W sprawach ochrony danych osobowych należy się kontaktować pisemnie na adres   Administratora, wskazany w pkt 1.,   

 3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

  1. a) w celu korzystania z powyższego serwisu, 

   1. b) w celach dowodowych, na potrzeby wykazania faktów  oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),      

    1. c) tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby Administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6. ust.1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
    2. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty: informatyczne, prawne, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, audytorzy zewnętrzni oraz organy nadzoru, urzędy i organy państwowe.
    3. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu ustania wzajemnych relacji, chyba, że przepisy szczególne nakazują przetwarzanie w dłuższym okresie czasu.

    4. 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, w razie ich niezgodności ze stanem rzeczywistym, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    5. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

     8. Posiadanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub wykonania obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa.